دلایل بروز ناهنجاری اسکلتی و عضلانی چیست ؟

طب فیزیکی و توانبخشی اصفهان دلایل بروز ناهنجاری اسکلتی و عضلانی چیست ؟

ناهنجاری های اسکلتی عضلانی چرا ایجاد می شوند ؟

چه عواملی سبب بروز ناهنجاری اسکلتی و عضلانی می شود ؟ کم تحرکی، الگو های حرکتی اشتباه، عادات رفتاری غلط، انجام حرکات تکراری برای بلند مدت، راستای بدنی غیر استاندارد و … می تواند سبب اعمال فشار نامطلوب به بافت ها از جمله مفاصل، استخوان ها، عضلات، رباط ها و در نهایت بروز آسیب و ایجاد ساختار قامتی ضعیف یا ناهنجاری ( عارضه ) های اسکلتی عضلانی گردند.

ساختار قامتی ضعیف یا ناهنجاری های اسکلتی عضلانی در میان مدت و بلند مدت رخ میدهند و معمولا هم می توانند منشا درد ها و آسیب های مزمن باشند و هم می توانند خطرات و آسیب های حاد و مزمن را باعث شوند.

 بنابراین در جوامع امروزی بواسطه ظهور تکنولوژی، تغییر در سبک زندگی افراد، شیوع بی تحرکی و قرار گرفتن در موقعیت های بدنی نامناسب در محیط کار و منزل و استفاده زیاد از وسایلی چون موبایل و رایانه های شخصی تضعیف ساختار قامتی و بروز ناهنجاری های اسکلتی عضلانی از قبیل گودی کمر (لوردوز)، قوز یا پشت گرد (کایفوز)، سر به جلو (فوروارد هد) و غیره و تبع آن توجه به مقوله اصلاح ساختار قامتی با تمرینات اصلاحی بیش از پیش شده است.

حرکات اصلاحی چیست و چه کاربردی دارد ؟

متخصصین علوم سلامت و تندرستی سال هاست که برای جلوگیری و درمان ناهنجاریهای  اسکلتی عضلانی در بین افراد جامعه و همچنین ارتقا شاخص های سلامتی و اصلاح ساختار قامتی نامناسب، از رویکردی نوین و کارآمد بنام حرکات ( تمرینات ) اصلاحی استفاده می کنند.

از جمله اشتباهات رایج مردم در این حوزه و برای رهایی از آسیب ها و ناهنجاری ها، بکارگیری راه های سریع و زود بازده می باشد. روش هایی که غالبا مبتنی بر قرص، دارو و جراحی می باشد و عوارض جسمی و روحی فراوانی را نیز به دنبال دارد. در صورتی که باید پذیرفت مسئله ای که در طول زمان و به صورت مزمن ایجاد شده است، نمی تواند به سرعت رفع شود و یکباره به حالت طبیعی بازگردد، خصوصا مسئله ی مهمی چون ناهنجاری های اسکلتی عضلانی و اصلاح ساختار قامتی که بسیار پیچیده بوده و برای فرآیند درمان آن می بایست توجهات ویژه ای لحاظ شود.

حرکات اصلاحی در واقع تمریناتی است که با استفاده از علل وقوع ناهنجاری ها در بدن طراحی می شوند و در صورت استمرار و طراحی توسط متخصصین حرکات اصلاحی می توانند موجبات اصلاح ساختار قامتی و درمان عارضه های اسکلتی عضلانی را فراهم آورند. در کنار تمرینات اصلاحی اصلاح سبک زندگی، الگوهای حرکتی و رفتاری و رعایت ارگونومی صحیح فعالیت های روزانه نیز برای پیشگیری و درمان این عارضه ها ضروری است.

ممکن است بسیاری از افراد برخی عادات غلط و حتی ناهنجاری های اسکلتی – عضلانی را در بدن خود داشته باشند  اما متوجه آن نباشند. پس توصیه می شود افرادی که  به سلامت جسم خود اهمیت می دهند اقدام به بررسی وضعیت بدنی و ساختار قامتی خود توسط توسط متخصص حرکات اصلاحی نمایند. 


مطالب پیشنهادی : 

پیشگیری از کمر درد ناشی از رانندگی

ارزیابی ساختار قامتی

دلایل بروز ناهنجاری اسکلتی و عضلانی چیست ؟
Scroll to top