علائم ALS یا اسکلروز جانبی آمیوتروفیک چیست؟

علائم ALS یا اسکلروز جانبی آمیوتروفیک چیست؟ ماه می٬ ماه آگاهی بخشی در رابطه با بیماری ALS است. شاید شما هم به خاطر دارید که چند سال پیش چالش سطل آب یخ برای شناخت بیشتر بیماری (ALS (Amyotrophic Lateral Sclerosis در سرتاسر جهان برگزار شد. اما واقعاً چند درصد از مردم با این بیماری مهلک […]

Scroll to top