ورزش و حرکات درمانی برای شکستگی مچ پا

ورزش و حرکات درمانی برای شکستگی مچ پا ورزش و حرکات درمانی حرکات ورزشی برای شکستگی مچ پای عموما برای بیماران مبتلا به شکستگی بخش پایینی استخوان نازک نی توصیه می شود. پس از تایید درمان و ترمیم شکستگی یا وقتی که تحرک بدون درد را می توان بر طبق دستور جراح شروع کرد، باید […]

Scroll to top