ژنتیک و بیماری ALS یا اسکلروز جانبی آمیوتروفیک

ژنتیک و بیماری ALS یا اسکلروز جانبی آمیوتروفیک وقوع جهش در چندین ژن می تواند منجر به بروز بیماری ALS خانوادگی شود.و در به وجود آمدن بیماری ALS پراکنده نیز نقش داشته باشد. ۳۰٪ از موارد بیماری ALS به علت جهش در C9orf72 رخ می دهد.و ۱۵٪ تا ۲۰٪ از موارد خانوادگی بیماری به علت […]

Scroll to top