پیشگیری از کمر درد ناشی از رانندگی

پیشگیری از کمر درد ناشی از رانندگی

🔻برای پیشگیری از کمر درد باید به نقاط فشار و اصول کلی حفظ انحنای ستون مهره ها دقت کنید.

هنگام رانندگی:

 🔘سر و گردنتان را صاف نگه دارید.
 🔘سرتان را به اطراف خم نکنید.
 🔘 طوری قرار بگیرید که گوش هایتان در امتداد شانه هایتان قرار بگیرد.
 🔘بهتر است دست ها درحالت کشیده روی فرمان باشد.
🔘صندلی را خیلی نخوابانید و خیلی به سمت جلو خم نشوید.
🔘پاها باید کاملا کشیده و در وضعیت راحتی قرار داشته باشد.

متخصص طب فیزیکی و توانبخشی و الکترودیاگنوز (نوار عصب و عضله)

طب فیزیکی و توانبخشی اصفهان

دکتر مهدی احمدی – دکتر سمیرا عشاقی

جهت اطلاع از آدرس و ساعات کاری و تماس با ما به بخش تماس سایت مراجعه نمایید و تماس حاصل فرمایید.

پیشگیری از کمر درد ناشی از رانندگی
Scroll to top