عوامل خطر در ایجاد آسیب های ورزشی

عوامل خطر در ایجاد آسیب های ورزشی | متخصص طب فزیکی و توانبخشی اصفهان

عوامل خطر در ایجاد آسیب های ورزشی

 

این تصاویر و مطلب گرفته شده از صفحه اینستاگرام متخصص طب فیزیکی و توانبخشی اصفهان است.

 

عوامل خطر در ایجاد آسیب های ورزشی | متخصص طب فزیکی و توانبخشی اصفهان

 

عوامل خطر در ایجاد آسیب های ورزشی | متخصص طب فزیکی و توانبخشی اصفهان

—————————————————————————————–
✳دکتر مهدی احمدی – دکتر سمیرا عشاقی✳

متخصص طب فیزیکی ، توانبخشی و الکترودیاگنوز (نوار عصب و عضله )


مطالب پیشنهادی:

راهکارهای درمانی برای آرتروز لگن

چه کنیم که عمر زانوهایمان بیشتر بشود؟

هر آنچه کفی طبی اختصاصی میتواند کمک کند

عوامل خطر در ایجاد آسیب های ورزشی
Scroll to top