عادت بد نشستن

عادت بد نشستن

عادت بد نشستن :

⚠️ به منظور جلوگیری از ایجاد ناهنجاریهای مختلف از جمله شانه های نامتقارن، اسکولیوز یا بدراستایی ستون فقرات و لگن، از نشستن های یکطرفه مثل عادت غلط پا روی پا انداختن و یا نشستن روی کیف پول و یا تکیه به دسته صندلی اجتناب کنید.

 

عادت بد نشستن عادت بد نشستن

 

متخصص طب فیزیکی و توانبخشی و الکترودیاگنوز (نوار عصب و عضله)

طب فیزیکی و توانبخشی اصفهان

دکتر مهدی احمدی – دکتر سمیرا عشاقی

جهت اطلاع از آدرس و ساعات کاری و تماس با ما
به بخش تماس سایت مراجعه نمایید و تماس حاصل فرمایید.

عادت بد نشستن
Scroll to top