ناهنجاری کایفوز و عوارض که دارد …

ناهنجاری کایفوز ( قوز ) چیست؟ قوس ناحیه سینه ایی ستون فقرات را در شرایط طبیعی، کایفوز می‌گویند. وجود این قوس در انسان یک وضعیت نرمال می باشد . با افزایش میزان زاویه این قوس به آن ناهنجاری اطلاق می‌شود . این ناهنجاری به حالتی گفته می‌شود که قوس ستون فقرات ناحیه سینه ای از […]

Scroll to top