کیست بیکر (Baker’s cyst) چیست؟

کیست بیکر (Baker’s cyst) چیست؟

کیست بیکر (Baker’s cyst) چیست؟ تجمع مایع مفصلی در پشت زانو به نام کیست بیکر (Baker’s cyst) ، مایع مفصلی کمک می کند تا پا به راحتی حرکت کند و اصطکاک بین مفاصل زانو را کاهش می دهد. علل کیست بیکر: این کیست به علت ورم زانو رخ می دهد. ورم در اثر افزایش مایع […]

Scroll to top