کامپرشن تراپی (Compression Therapy)

کامپرشن تراپی (Compression Therapy)

آشنایی با کامپرشن تراپی (Compression Therapy) یک سیستم درمانی پنوماتیک است که با فشار معین و برنامه‌ریزی شده باعث تحریک گردش خون و لنف در اندام‌ها شده که خود سبب کاهش تورم، درد و افزایش سوخت‌و‌ساز می‌شود. قصد داریم تا در این مطلب از سایت متخصص طب فیزیکی و توانبخشی اصفهان کامپرشن تراپی (Compression Therapy) […]

Scroll to top