کاربردهای طب فیزیکی

کاربردهای طب فیزیکی و توانبخشی چیست؟

طب فیزیکی و توانبخشی همه روزه بسیاری از مبتلایان دردهای مفاصلی و استخوانی با شکایت درد به متخصص طب فیزیکی و توانبخشی اصفهان مراجعه نموده و گاهی بیمار پس از ماههای متمادی از مصرف دارو و یا تکرار دوره درمان خسته شده و به خود درمانی متوسل می‌شود. طب فیزیکی و توانبخشی همچنین به عنوان […]

Scroll to top