پیاده روی و درد سیاتیک

پیاده روی و درد سیاتیک

ارتباط پیاده روی و درد سیاتیک پیاده روی فعالیتی بسیار موثر برای تسکین درد سیاتیک است زیرا پیاده روی منظم باعث ترشح هورمون ضد درد اندورفین شده و التهاب را کاهش می دهد. اما توجه به این نکته ضروری است که وضعیت راه رفتن نامناسب نیز می تواند علائم سیاتیک شما را بدتر کند. بنا […]

Scroll to top