پرولوتراپی چیست؟

پرولوتراپی چیست؟

پرولوتراپی چیست؟ در این بخش از سایت متخصص طب فیزیکی و توانبخشی اصفهان پرولوتراپی را مورد بررسی قرار می دهیم.  پرولوتراپی از واژه پرولیفراسیون به معنی تزاید گرفته شده است و عبارت از تزریق فاکتورهای رشد سلولی و یا محرک های تولید فاکتور رشد سلولی است که موجب رشد و ترمیم بافت ها می گردد. […]

Scroll to top