پارگی عضله ساق

علل و درمان پارگی عضله ساق

بررسی علل و درمان پارگی عضله ساق به کشیدگی و یا پارگی عضلات پشت ساق در پزشکی calf strain می گوئیم. که در ورزشهای فوتبال، دو میدانی، پرشها و شمشیربازی شایع است. در این بخش از سایت متخصص طب فیزیکی و توانبخشی اصفهان به بررسی علل و درمان پارگی عضله ساق خواهیم پرداخت. علائم و […]

Scroll to top