علل گودی بیش از حد کمر

علل  گودی بیش از حد کمر (هیپرلوردوز) : ✖️ التهاب دیسک کمر ✖️ قوز بیش از حد ✖️ چاقی ✖️ پوکی استخوان ✖️ ضعف عضلات شکمی ✖️ زایمان های مکرر ✖️ در رفتگی دو طرف‌ لگن‌ ✖️ جا به جایی ستون‌ مهره‌ ها، به‌ سمت‌ جلو (مادر زادی یا هر عامل‌ دیگر) ✖️ ضعف‌ عضلات‌ […]

Scroll to top