نحوه صحيح استفاده از جاروبرقی

نحوه صحيح استفاده از جاروبرقی

نحوه صحيح استفاده از جاروبرقی: ?طول دسته جاروی برقی بايد مطابق با قد فرد تنظيم شود طوري كه فرد مجبور به خم شدن و قوز كردن در حين كار نشود چرا كه این عملکرد در دراز مدت مي تواند منجر به فتق دیسک کمری، خستگي عضلاني و دردهاي مزمن در كمر شود. ?در حين كار، […]

Scroll to top