مگنت تراپی اصفهان

مگنت تراپی

مگنت تراپی ( مغناطیس درمانی) در قرن حاضر، توجه علم پزشکی از تجویز دارو و عمل جراحی به سمت درمانهای غیر تهاجمی سوق یافته است. از جمله این درمانها می توان مگنت تراپی ( مغناطیس درمانی) را نام برد که یکی از موثرترین روش های درمانی در حیطه طب فیزیکی محسوب می شود. آثار مفید […]

Scroll to top