مولتیپل اسکلروزیس یا M.S

مولتیپل اسکلروزیس یا M.S

بررسی مولتیپل اسکلروزیس یا M.S مولتیپل اسکلروزیس یا M.S یک بیماری التهابی مزمن سیستم عصبی مرکزی (مغز و نخاع) است و زمانی رخ می دهد که سیستم ایمنی بدن به اشتباه به ماده چرب محافظت کننده از فیبرهای عصبی (میلین) در مغز و نخاع، حمله کند. در این بخش از سایت متخصص طب فیزیکی و […]

Scroll to top