مشاور تغذیه و ماسور خانم

مشاور تغذیه و ماسور خانم

ماساژ یکی از قدیمی ترین علوم در حوزه سلامت است و از زمانهای بسیار قدیم برای اهداف درمانی مورد استفاده قرار گرفته است. این نوع درمان با استفاده از “لمس” بر پوست، عضلات، تاندونها و رباط های بدن فشار اعمال می نماید.  شاید مهمترین عملکرد ماساژ درمانی تسهیل درمان اختلالات به کمک : – از بین […]

Scroll to top