متخص طب فیزیکی و توانبخشی

عمل و جراحی دیسک کمر با لیزر

چگونگی جراحی دیسک کمر با لیزر عمل و جراحی دیسک کمر با لیزر : فتق دیسک نخاعی، که در اصطلاح غیررسمی و به‌اشتباه،”دیسک کمر” نامیده می‌شود، یک وضعیت پزشکی است که بر ستون فقرات تأثیر می‌گذارد، بدین معنا که یک پارگی در حلقه فیبری، بیرونی یک دیسک بین‌مهره‌ای باعث می‌شود بخش نرم و مرکزی دیسک […]

Scroll to top