فیزیوتراپی بعد از سکته مغزی

فیزیوتراپی بعد از سکته مغزی

زمان مناسب شروع فیزیوتراپی بعد از سکته مغزی سکته مغزی به خاطر عدم توانایی خون در رساندن اکسیژن به مغز اتفاق می‌افتد که به دو دسته ایسکمیک و هموراژیک تقسیم می‌شوند. تمرین‌های توانبخشی و فیزیوتراپی بعد از سکته مغزی در بازگشت سریع‌تر بیماران سکته مغزی به زندگی عادی نقش بسیار مؤثری دارند.دراین نوشتار از سایت […]

Scroll to top