فیبرومیالژی چیست؟

فیبرومیالژی چیست؟

فیبرومیالژی چیست؟ فیبرومیالژی Fibromyalgia یک بیماری مزمن است که مشخصه آن درد در بسیاری از نقاط بدن همراه با احساس خستگی است. فیبرومیالژی از اختلاط سه کلمه فیبرو Fibro ( به معنی بافت همبندی است که تاندون ها و رباط ها را میسازد) و می My ( به معنی عضله ) و الژیا Algia ( […]

Scroll to top