عوامل ایجاد دیسک کمر

 عوامل ایجاد دیسک کمر

 عوامل تاثیر گذار در ایجاد دیسک کمر عوامل ایجاد دیسک کمر : یکی از عوامل فشار زياد و ناگهاني مثل زمين‌خوردن يا بلندكردن يك جسم سنگين می باشد، از سایر عوامل ایجاد دیسک  کمر نیز اعمال فشارهای كم اما مكرر می باشد، مثلا سالها فرد طولانی پشت میز خود می نشیند و تدریجا دیسک کمر […]

Scroll to top