عوارض کوتاهی پا

عوارض کوتاهی پا (اختلاف طول پاها)

عوارض کوتاهی پا اختلاف طول دائمی ممکن است به دلیل آسیب‌دیدگی‌های گذشته ایجاد شود. به عنوان مثال، شکستگی یا اختلاف طول ممکن است باعث رشد نامتقارن در کودک شود. در مواردی که اختلاف طول دائمی باعث عدم تعادل در همه مفاصل از جمله مفاصل لگن و ستون فقرات شده باید با استفاده از کفی‌های طبی […]

Scroll to top