علت و راه تشخیص خار پاشنه

علت و راه تشخیص خار پاشنه

علت و راه تشخیص خار پاشنه علت خار پاشنه رسوب ماده معدنی کلسیم در پاشنه پا طی چند ماه باعث بیرون‌زدگی استخوان در این قسمت می‌شود. این مشکل زمانی رخ می‌دهد که استرس و فشار زیادی روی لیگامان‌ها و رباط‌های کف پا وارد شود. خار پاشنه به طور ناگهانی پس از یک تمرین یا رویداد […]

Scroll to top