سندروم ایمپینجمنت شانه

تشخیص و درمان سندروم ایمپینجمنت شانه

تشخیص و درمان سندروم ایمپینجمنت شانه تشخیص سندروم ایمپینجمنت شانه : روش های تشخیصی مختلفی در تشخیص سندروم ایمپینجمنت شانه یا گیر افتادگی شانه وجود دارد که شامل مراحل زیر می باشد: تست های بالینی در تشخیص سندروم ایمپینجمنت شانه Neer test Hawkins Kennedy test Jobe test / Empty can test Drop arm test تست […]

Scroll to top