روش خوابیدن صحیح در مبتلایان کمردرد

روش خوابیدن صحیح در مبتلایان کمردرد

روش خوابیدن صحیح در مبتلایان کمردرد چگونه است؟ روش خوابیدن صحیح در مبتلایان کمردرد: ۱. بالشتی بین زانوها بگذارید و به یک طرف بخوابید: اگر دراز کشیدن به پشت ناراحت‌تان می‌کند، به یک طرف برگردید: ▪بگذارید شانه‌ی راست یا چپ‌تان، و همین‌طور بقیه‌ بدن‌تان در آن سمت، با تشک در تماس باشند. ▪یک بالش بین […]

Scroll to top