روشهای اصلاحی در افتادگی شانه

عدم تعادل عضلانی شانه (افتادگی) چیست

افتادگی شانه افراد ممکن است به دلیل عادت‌های خاصی که دارند، عواملی در سبک زندگی‌شان یا بیماری‌های عضلانی، استخوانی یا عصبی، دچار افتادگی در شانه‌هایشان شوند. اگر مشکوک به عدم تعادل عضلانی در شانه و یا افتادگی شانه‌ هستید، باید در اسرع وقت برای ارزیابی فیزیوتراپی مراجعه کنید. افتادگی شانه حالتی است که در آن […]

Scroll to top