دکتر سمیرا عشاقی متخصص طب فیزیکی تو انبخشی

انواع آسیبهای ورزشی

آسیبهای ورزشی این که آیا شما یک ورزشکار حرفه‌ای هستید یا فقط آخر هفته‌ها ورزش می‌کنید فرقی چندانی ندارد، چرا که همیشه این احتمال وجود دارد که مجروح شوید. متأسفانه، هنگامی که آسیبهای ورزشی اتفاق می‌افتند، به سختی می‌‌توان فهمید که به چه علتی اتفاق افتاده است یا چگونه باید با آن برخورد کنید. آسیب‌های […]

دکتر سمیرا عشاقی متخصص طب فیزیکی و توانبخشی

اینجانب دکتر سمیرا عشاقی در دیماه ۱۳۶۱ در یکی از خانواده های فرهنگی شهر اصفهان به دنیا آمدم. در سال ۱۳۸۰ از مقطع پیش دانشگاهی بنیاد امام صادق اصفهان فارغ التحصیل شده و همان سال در رشته پزشکی دانشکده پزشکی اصفهان پذیرفته شدم. طی دوران تحصیل عضو فعال گروه molecular medicine کمیته پژوهشی دانشکده بودم. […]

Scroll to top