دکتر سمیرا عشاقی اصفهان

دکتر سمیرا عشاقی متخصص طب فیزیکی و توانبخشی

اینجانب دکتر سمیرا عشاقی در دیماه ۱۳۶۱ در یکی از خانواده های فرهنگی شهر اصفهان به دنیا آمدم. در سال ۱۳۸۰ از مقطع پیش دانشگاهی بنیاد امام صادق اصفهان فارغ التحصیل شده و همان سال در رشته پزشکی دانشکده پزشکی اصفهان پذیرفته شدم. طی دوران تحصیل عضو فعال گروه molecular medicine کمیته پژوهشی دانشکده بودم. […]

Scroll to top