درمان کف پای صاف

کف پای صاف

کف پای صاف ? در عارضه صافی کف پا که در علم پزشکی با اصطلاح “پس پلانوس” از آن یاد می شود، قوس ملایم بخش داخلی کف پا، دقیقاً در مقابل پاشنه، از بین می‌رود. ?اگر این قوس و گودی کف پا تنها در زمان ایستادن از بین برود و هنگام بلند شدن کف پا […]

Scroll to top