درمان کف پای صاف

درمان کف پای صاف

بررسی درمان کف پای صاف در این بخش از سایت متخصص طب فیزیکی و توانبخشی اصفهان درمان کف پای صاف را مورد بررسی قرار می دهیم. در صافی کف پا که در علم پزشکی با اصطلاح “پس پلانوس” از آن یاد می شود، قوس ملایم بخش داخلی کف پا، دقیقاً در مقابل پاشنه، از بین […]

کف پای صاف

کف پای صاف ? در عارضه صافی کف پا که در علم پزشکی با اصطلاح “پس پلانوس” از آن یاد می شود، قوس ملایم بخش داخلی کف پا، دقیقاً در مقابل پاشنه، از بین می‌رود. ?اگر این قوس و گودی کف پا تنها در زمان ایستادن از بین برود و هنگام بلند شدن کف پا […]

Scroll to top