درمان های غیرجراحی تنگی کانال نخاع

درمان های غیرجراحی تنگی کانال نخاع

درمان های غیرجراحی تنگی کانال نخاع در این بخش از سایت متخصص طب فیزیکی و توانبخشی اصفهان درمان های غیرجراحی تنگی کانال نخاع را مورد بررسی قرار می دهیم. درمان تنگی کانال نخاع در بسیاری از موارد. به صورت غیر جراحی امکان پذیر است. در صورت عدم وجود درگیری شدید یا پیشرونده ی عصبی, پزشک […]

Scroll to top