درمان سندروم پاتلوفمورال

درمان سندروم پاتلوفمورال

درمان سندروم پاتلوفمورال  سندرم پاتلوفمورال چیست ؟ سندرم پاتلوفمورال یک علت احتمالی درد قدام زانو است که عمدتا خانم های جوان را درگیر می کند. منشا این درد از پشت استخوان کشکک می باشد و عمدتا بعد از بررسی های کامل، هیچ گونه اختلال ساختاری یا آناتومی در مفصل زانو مشاهده نمی شود. سندرم پاتلوفمورال […]

Scroll to top