تنگی کانال نخاعی در کمر چیست؟ و چگونه تشخیص داده میشود ؟

? تنگی کانال نخاعی در کمر چیست؟ و چگونه تشخیص داده میشود ؟ تنگی کانال نخاعی نام بیماری است که در آن بنابه عللی فضای درونی یک یا چند مهره کمر که ریشه های عصبی از درون آن عبور میکنند تنگ شده و در نتیجه علائمی در بیمار ایجاد میشود. ?علائم تنگی کانال نخاعی کمر […]

Scroll to top