خستگی پا و کمر کودکان

دلایل خستگی پا و کمر کودکان

دلایل خستگی پا و کمر کودکان با شروع اولین گام های یک کودک، پا اهمیت بیشتری پیدا می کند. پا، ساختار پیچیده ای از مجموعه ی استخوان ها، غضروف ها، تاندون ها و رگ های عصبی و خونی است. در هنگام تولد، استخوان ها در پای نوزاد هنوز به طور کامل تشکیل نشده اند و […]

Scroll to top