حرکات اصلاحی پای پرانتزی

حرکات اصلاحی پای پرانتزی

حرکات اصلاحی پای پرانتزی مهم نیست که حالت پرانتزی بودن پاهای شما چقدر واضح یا چقدر نامحسوس باشد، نکته اساسی که باید به خاطر بسپارید این است که درمان این وضعیت باید همیشه در اسرع وقت شروع شود. بسیاری از کودکان با پاهای پرانتزی متولد می‌شوند و انتظار می‌رود که این وضعیت فقط به خاطر […]

Scroll to top