حرکات اصلاحی افتادگی شانه

حرکات اصلاحی در افتادگی شانه

افتادگی شانه افتادگی شانه ناهنجاری‌ای است که ظاهر ناخوشایند دارد. بهتر است برای اطمینان از این موضوع، مستقیم روبه‌روی آینه ایستاده و وضعیت شانه‌هایتان در حالت عادی را بررسی کنید و ببینید آیا دچار افتادگی یا عدم تقارن هستید.اصلاح افتادگی شانه برای هر فردی حائز اهمیت میباشد. افتادگی شانه یا عدم تقارن شانه علت‌های بسیار […]

Scroll to top