تنگی کانال نخاعی کمر

تنگی کانال نخاعی کمر

تنگی کانال نخاعی کمر در این بخش از سایت متخصص طب فیزیکی و توانبخشی اصفهان تنگی کانال نخاعی کمر را مورد بررسی قرار می دهیم. تنگی کانال نخاعی نام بیماری است که در آن بنابه  عللی فضای درونی یک پا چند مهره کمر که ريشه های عصبی از درون آن عبوز میکنند تنگ شده. و […]

Scroll to top