تفاوت متخصص طب فیزیکی و توانبخشی با متخصص مغز و اعصاب

تفاوت متخصص طب فیزیکی و توانبخشی با متخصص مغز و اعصاب

تفاوت متخصص طب فیزیکی و توانبخشی با متخصص مغز و اعصاب چیست؟ حیطه کاری این دو تخصص در زمینه انجام نوار عصب و عضله مشترک است و متخصصین هر دو رشته مجاز به انجام نوار عصب و عضله هستند. در این بخش از سایت متخصص طب فیزیکی و توانبخشی اصفهان به بررسی تفاوت متخصص طب […]

Scroll to top