تشخیص و درمان بیرون زدگی دیسک

تشخیص و درمان بیرون زدگی دیسک

بررسی تشخیص و درمان بیرون زدگی دیسک در حالت عادی به دلیل حرکات متناوب دیسک ترک ها و شکاف های ریزی در سطح خارجی دیسک (آنولوس) ایجاد می شود که به طور طبیعی ترمیم میشوند اما اگر به هر دلیلی این ترک ها بزرگ شوند و به همدیگر بپیوندند آنگاه خاصیت ترمیمی نمی تواند این […]

Scroll to top