تشخیص رعشه (لرزش بدن)

تشخیص رعشه (لرزش بدن) تشخیص رعشه (لرزش بدن) اساسی شامل بررسی پیشینه پزشکی بیمار، سابقه خانوادگی، علائم و نشانه‌ها و انجام معاینه فیزیکی است. هیچ‌گونه آزمایش پزشکی برای تشخیص رعشه اساسی وجود ندارد. شما با خواندن این مطلب از سایت بهترین متخصص طب فیزیکی و توانبخشی اصفهان می توانید اطلاعاتی راجع به تشخیص رعشه (لرزش […]

Scroll to top