بیماری نوروپاتی

علایم بیماری نوروپاتی دیابتی و درمان آن

بیماری نوروپاتی چیست؟ بیماری نوروپاتی یک بیماری است که دران اعصاب محیطی بدن درگیر می شود. نوروپاتی محیطی بیماری است که علایم ان بسیار متنوع است و به نوع و علت این بیماری و شرایط بدنی بیمار و سن و جنس او علایم فرق می کند. شایعترین نوروپاتی , نوروپاتی دیابتی می باشد و علایم […]

Scroll to top