بیماری آرنج تنیس بازان (تنیس اِلبو)

بیماری آرنج تنیس بازان (تنیس اِلبو)

بیماری آرنج تنیس بازان (تنیس اِلبو) در این بخش از سایت متخصص طب فیزیکی و توانبخشی اصفهان بیماری آرنج تنیس بازان (تنیس اِلبو) را مورد بررسی قرار می دهیم. بیماری آرنج تنیس بازان (تنیس اِلبو) عبارت است از درد و التهاب قسمت خارجی آرنج. در این بیماری تاندون ها و عضلات آرنج دچار التهاب میشوند. […]

Scroll to top