بهبود درد زانو

نقش کفش و کفی طبی در بهبود درد زانو

نقش کفش و کفی طبی در بهبود درد زانو کفش طبی کفی کفش طبی یک نوع وسیله کمکی (ارتوزی) است که در داخل کفش بیمار قرار داده می‌شود تا با نگه داشتن پاها در وضعیت صاف و سالم از آنها حمایت کرده و نیروهای بیومکانیکی غیر طبیعی که بر پاها وارد می‌شود را حذف نماید. […]

Scroll to top