انواع انحراف زانو

انواع انحراف زانو

بررسی انواع انحراف زانو زانو از ترکیب سه استخوان ران ( فمور ) و درشت نی ( تیبیا ) و کشکک ( پاتلا ) تشکیل شده است. لازم به ذکر است که استخوان نازک نی ( فیبولا ) در ارتباط با زانو نمیباشد. در این بخش از سایت متخصص طب فیزیکی و توانبخشی اصفهان به […]

Scroll to top