آسیب آرنج گلف بازان

آسیب آرنج گلف بازان

بررسی آسیب آرنج گلف بازان در این بخش از سایت دکتر مهدی احمدی متخصص طب فیزیکی و توانبخشی اصفهان آسیب آرنج گلف بازان را مورد بررسی قرار می دهیم. آرنج گلف بازان نیز شامل آسیب به تاندون های قسمت داخلی مفصل آرنج که باعث التهاب زایده اپی کوندیل داخل بازو و درد در سمت داخل آرنج […]

Scroll to top