آرتروز چیست؟

آرتروز چیست؟ آرتروز یا آرتریت یکی از بیماری‌هایی هستند که مفاصل را درگیر می‌کنند. در آرتروز تحلیل غضروف مفصلی و درگیری استخوان زیر غضروفی داریم که باعث التهاب بافت‌های اطراف می‌گردد. این عارضه ممکن است هر یک از مفاصل را درگیر سازد، ولی شایع‌ترین مفاصل درگیر عبارتند از مفاصل دست ،پا، زانو، ران و ستون […]

Scroll to top