آرتروز زانو چیست

آرتروز زانو چیست ؟

آرتروز زانو چیست ؟ آرتروز زانو چیست : به موازات پیر شدن و با افزایش سن، غضروفها هم دچار فرسودگی و پیری می شوند. غضروفهای زانو هم که بین ران و ساق پا قرار گرفته اند از این قاعده مستثنی نیستند و دچار فرسودگی می شوند که به آن آن آرتروز زانو گفته می شود. […]

Scroll to top