دسته‌بندی نشده

برای ایرانی آزاد و آباد

در روزهای اخیر مسئولین حکومت ، در واکنش به اعتراض های خیابانی مردم صحبت از اهمیت قانون مداری کردند. زن جوانی به اسم مهسا امینی پس از بازدداشت توسط نیروهای گشت ارشاد کشته شده و مردم در اعتراض به این اتفاق و در اعتراض به قانون حجاب اجباری که باعث این مرگ وحشتناک شده به […]

Scroll to top