ساختار قامتی و آنالیز پاسچر – posture analysis

طب فیزیکی و توانبخشی اصفهان ارزیابی ساختار قامتی و آنالیز پاسچر

ارزیابی ساختار قامتی 

اصلاح ساختار قامتی با حرکات اصلاحی امروزه بواسطه شیوع ناهنجاری های اسکلتی عضلانی ناشی از سبک زندگی و عادات رفتاری غلط موضوعی است که بسیاری از مردم تمایل دارند در مورد آن آگاهی های خود را افزایش دهند. 

 ساختار قامتی چیست؟

بدن انسان از واحدهای مختلفی تشکیل شده است که با توجه به بحث حاضر ما دستگاه اسکلتی، دستگاه عضلانی و دستگاه عصبی از مهمترین آنها می باشند.

هر یک از افراد به منظور داشتن یک ساختار قامتی مناسب لازم است از دستگاه اسکلتی، عضلانی و عصبی بدون نقص و هماهنگ با یکدیگر برخوردار باشد. به این معنی که هر یک از واحدهای ذکر شده نقش و عملکرد خود را به درستی ایفا کنند و این کار را با یکپارچگی کامل نسبت به یکدیگر به اجرا درآورند. یقینا بروز نقص و اختلال در هر یک از این موارد منجر به برهم خوردن ساختار قامتی و بروز ناهنجاری های اسکلتی عضلانی  در بدن خواهد شد.

در بررسی وضعیت سلامت اشخاص، یکی از شاخص هایی که در نظر گرفته می شود، ارزیابی وضعیت بدنی و ساختارقامتی آنها می باشد.

ساختار قامتی و آنالیز پاسچر
 آنالیز پاسچر

در تعریف وضعیت بدنی و ساختارقامتی می گوییم: چگونگی قرارگیری اجزای مختلف و به هم مرتبط بدن انسان نسبت به یکدیگر در هر لحظه از زمان. به زمان ساده اینکه افراد چگونه بدن خود را در حالت های مختلف حفظ می کنند.

این موضوع از طریق راستای بدن مشخص می شود. در یک وضعیت بدنی و ساختار قامتی مناسب، به دلیل آمادگی دستگاه های مختلف، بدن در برابر ضایعه ها، فشار ها و تغییر شکل های نامطلوب و پیش رونده در حالت های مختلف از جمله ایستاده، نشسته، خوابیده، کار و فعالیت حفاظت می شود. در واقع در این حالت بدن بیشترین کارایی را دارد، دیرتر آسیب می بیند و از صرف انرژی اضافی جلوگیری خواهد شد و به طور کلی  بدن  بازدهی بیشتری در فعالیت ها خواهد داشت.

قابل ذکر است در ساختارقامتی استاندارد، ستون فقرات قوس های طبیعی دارد و پاها برای تحمل وزن در بهترین امتداد می باشند.


بیشتر بخوانید : ارزیابی ساختار قامتی

ساختار قامتی و آنالیز پاسچر – posture analysis
Scroll to top